Szczecin – mieszanka wielu kultur

Lublin jest miastem na Wschodzie, o którym mówi się, że stanowiło swoisty tygiel kulturowy, to samo można rzecz o Szczecinie na Zachodzie. W kulturze Szczecina można zaobserwować ciekawą mieszankę kultury polskiej i niemieckiej, odmienną jednak od tej widywanej na Śląsku, bowiem w Szczecinie do tego miksu należy jeszcze dołączyć w pewnej mierze kulturę szwedzką, bowiem miasto przez pewien czas było częścią Szwecji oraz kresową, bowiem w trakcie akcji Wisła na te tereny została przesiedlona ludność polsko – ukraińska, wszystkiego zaś dopełnia bliskość morza i wpływy związane z kulturą żeglarzy. Gdy uświadomimy sobie złożoność historii Szczecina oraz liczbę kultur, które wpłynęły na współczesny obraz kultury Szczecina, miast to wydaje się szczególnie interesujące pod kątem kulturowym.

Obecnie w Szczecinie odbywają się liczne imprezy kulturalne wśród, których wymienić należy: Tydzień Kresowy Kaziuki, Tydzień Mózgu w Szczecinie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE, Week& Mody z finałem konkursu dla projektantów mody Gryf Fashion Show Models, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt, Rajd Magnolii, Dni Kultury Ukraińskiej, Musica Genera Festival, Dni Morza, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Spoiwa Kultury, Boogie Brain – International Music Festival Szczecin, Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic, Ogólnopolski Konkurs Baletowy Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce, Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Festiwal Teatrów Niezależnych PRO-CONTRA, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego.