Street fashion jako wyraz kultury

Moda, podobnie jak inne przejawy działalności człowieka, jest elementem składającym się na kulturę miast. Zwłaszcza w swojej odmianie jaką jest street fashion.

Czym jest street fashion?

Próbując znaleźć definicje street fashion należałoby przyjąć, że jest to moda mieszańców miast, czyli sposób ubierania się, który można zaobserwować na ulicy. Nie będą to jednak gotowe stylizacje wyniesione z sieciówej, a gustowne połączenia różnych ubrań, które razem tworzą indywidualny styl osoby ją noszącej.

Dlaczego street fashion jest istotne?

Z jednej strony za sprawą Facebooka i Instagrama można zaobserwować trend, w którym to street fashion nadaje kierunki rozwoju mody, jest też inspiracją dla wielkich projektantów. Z drugiej stanowi ona wyraz osobowości, a nie rzadko również poglądów ludzi noszących się w danym stylu – jest zatem fascynującym przejawem kultury.