Lublin – miasto z pogranicza kultur

Myśląc o kulturze w Lublinie należy przede wszystkim uświadomić sobie jak wiele różnorodnych kultur przez lata historii spotykało się, koegzystowało i mieszało w Lublinie. W mieście tym odnajdziemy zarówno silne trendy związane z kulturą katolickiej Polski, prawosławnej Rusi, wyznania mojżeszowego licznie reprezentowanego przez Żydów w Lublinie. Wszystkie te kultury mieszały się na terenie Lublina, prowadząc do powstania niezwykle bogatej, różnorodnej i nieco odmiennej od innych regionów – kultury.

Po wojnie duży wpływ na kulturę Lublina wywarły Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, które wykształciły rzesze inteligencji szczerze zainteresowanej rozwojem kulturalny Lublina i całej Polski. Sprawiły również, że Lublin urósł do miana największych ośrodków studenckich w Polsce Wschodniej. Wraz z pojawieniem się studentów, w Lublinie pojawiły się również różne formy kulturalne adresowane do młodych odbiorców rządnych emocji i doświadczania życia wszystkimi zmysłami.

W Lublinie duże znaczenie przywiązuje się do teatru, w mieście można spotkać liczne festiwale teatralne, w tym między innymi:

  • Pleśń z oczu – Międzynarodowy Festiwal Teatralny

  • Scena Młodych – Festiwal Teatralny

  • Zwierciadła – Spotkania Teatralne w Lublinie

  • Sąsiedzi – Festiwal Teatrów Europy Środkowej

  • Kontestacje – Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Lublinie

  • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Konfrontacje

  • Taniec Znaku – pierwszy w Polsce Teatr Internetowy.