Kulturowa mapa Polski

City of cultre to portal, który zrodził się z fascynacji kulturą oraz refleksją na tym jak jest ona postrzegana w różnych miastach naszego kraju. Będziemy zastanawiać się nad formą kultury i przejawami działań kulturalnych poszczególnych miejscowości.

Przedmiotem naszego zainteresowania są nie tylko eventy kulturalne organizowane przez władze miejskie, ale również inicjatywy oddolne i historia, która ukształtowała takie, a nie inne podejście do kultury.

Kultura jest dla nas pojęciem bardzo szerokim, nie mówimy tutaj tylko o sztuce czy literaturze, ale o wszystkich materialnych i niematerialnych wytworach człowieka, które przyczyniają się do rozwoju cywilizacji i są emanacją postaw i poglądów na temat drugiego człowieka, czy całego społeczeństwa.

Zapraszamy zatem do spojrzenia na kulturalną i kulturową mapę Polski.