Kraków to kultura

Jeśli jest w Polsce miasto, które jednoznacznie kojarzy się z kulturą, to jest nim zdecydowanie Kraków. Kultura w Krakowie to przede wszystkim postrzeganie jej w sposób tradycyjny, uświęcony wiekami historii, która stawiała Kraków w roli polskiej stolicy kultury.

Historyczna stolica polskiej kultury

W okresie zaborów na większości dawnych ziem polskich, język i kultura były szykanowane i niszczone, jednak pod austriackim zaborem polskie dziedzictwo kulturalne mogło przetrwać i rozwijać się. Duża swoboda w tym zakresie sprawiła, że Lwów i Kraków stały się miejscami, gdzie kultura polska mogła swobodnie wzrastać. Gdy po konferencji w Jałcie Lwów został przydzielony do Ukrainy, to właśnie Kraków przejął rolę najsilniejszego ośrodka kulturalnego, naukowego i edukacyjnego w Polsce.

Kultura i edukacja idą w parze

Duże znacznie dla roli Krakowa jako ośrodka kulturalnego miała również obecność tutaj Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przez długie wieki kształcił elitę polskiej inteligencji, a więc ludzi, którzy w kulturze byli szczególnie zainteresowani.

Współczesna pozycja Krakowa

Kraków nadal kojarzy się z kulturą, jest to jedno z tych miast w Polsce, gdzie wydarzenia kulturalne odbywają się niemal non stop. Duże znaczenie dla prestiżu miasta było zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w milenijnym – 2000 r., tytułu Miasta Literatury UNESCO w 2013 r. oraz organizacja licznych wydarzeń sportowych, muzycznych, filmowych na skalę nie tylko ogólnopolską, ale również międzynarodową.