Dwa trendy w kulturze Katowic

Mówiąc o kulturze w Katowicach należy wziąć pod uwagę przede wszystkim dwa dominujące trendy, z jednej strony znacząca odrębność kulturowa Górnego Śląska i liczne odwołania do śląskiego folkloru, często niezrozumiałego dla pozostałych części Polski, ale równie fascynującego. Z drugiej zaś silne nastawienie na promowanie i działania we współczesnych nurtach kultury. Mówiąc o Katowicach należy zatem myśleć o silnym nastawieniu na sztukę i kulturę, która powstaje obecnie oraz o głębokich fundamentach w folklorze.

Gwara śląska

Historycznie Śląsk często zmieniał swoją przynależność administracyjną do różnych organizmów państwowych, dlatego też ludność żyjąca na tych terenach stworzyła unikatową w skali świata kulturę ludową, czerpiącą zarówno z niemieckiej, polskiej jak i w pewnym stopniu czeskiej kultury. Począwszy od śląskiej gwary, która jest niemal niezrozumiała dla ludzi spoza Śląska, jest to jedna z nielicznych, tak silnie obecnych w życiu codziennym mieszkańców Katowic – gwar. W gwarze Śląskiej były i są tworzone wiersze, pisane książki – dlatego też jest ona istotnym elementem kultury Katowic.

Kultura górnicza

Podobnie silnie w kulturę Katowic wrosły obyczaje związane z zawodem górnika. Górnicy stanowili i nadal stanowią silną grupę zawodową na Śląsku, dlatego legendy, przesądy, tradycje i obyczaje silnie wrosły także w kulturę Katowic i znajdują liczne odniesienia w sztuce i kulturze miasta.

Nowoczesne miasto i współczesna sztuka

Ostatnim elementem składającym się na kulturowy obraz Katowic jest silne nastawienia zarówno władz miasta, jak i instytucji działających w jego obrębie na promocje współczesnych twórców, na zainteresowanie interdyscyplinarnością sztuki i kultury, które widoczne są w sposobie rozumienia kultury w Katowicach.