Edukacja w Polsce – oferta dla obcokrajowców

Kursy języka polskiego w Polsce oferowane są przez coraz większą liczbę uczelni wyższych. W ten sposób władze uczelni chcą promować polskie szkolnictwo również w innych krajach europejskich. Z tego powodu organizują specjalistyczne kursy przygotowawcze dla obcokrajowców. Warunkiem uczestnictwa w takim kursie rocznym, semestralnym czy letnim okazuje się być jedynie biegłe posługiwanie jednym z języków słowiańskich (czeskim, słowacki, rosyjskim czy ukraińskim).

Na czym polega udział w kursie

Intensywny semestralny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce jest doskonałą okazją dla cudzoziemców pragnących zdobyć wyższe wykształcenie. Do najchętniej wybieranych kierunków kształcenia zalicza się między innymi medycyna, nauki polityczne, nauki społeczne czy marketing i zarządzanie. W ramach programu kursu semestralnego student zdobywa przygotowanie przedmiotowe do wybranego kierunku studiów, o czym można się przekonać na stronie uczelni – http://plschool-uj.ru. Zajęcia w głównej mierze opierają się na zdobyciu jak najlepszej sprawności językowej. Dotyczy to rozwoju i nauki:

  • kompetencji gramatycznych, leksykalnych i ortograficznych

  • umiejętności opisywania i analizy tekstów

  • czy umiejętności wypowiedzi ustnej na tematy związane z wybranym kierunkiem studiów

Program nauczania

Program nauczania w ramach semestralnego kursu przygotowawczego podzielony został w ramach poziomu biegłości językowej poszczególnej grupy studentów. Przed rozpoczęciem zajęć studenci proszeni są o wypełnienie testu diagnostycznego, który określi ich poziom zaawansowania i przydzieli do wybranej grupy od A1 (poziomu elementarnego) do C2 (poziomu zaawansowanego).

Jakie warunki musi spełnić student planujący studia w Polsce?

Obcokrajowiec starający się o przyjęcie na studia w Polsce musi spełnić kilka warunków formalnych. Dotyczy to między innymi takich kwestii jak:

  • posiadanie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce ( może nim być wiza lub karta pobytu)

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia

  • aktualna polisa ubezpieczeniowa

  • dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub studiów w Polsce lub za granicą

  • wykazanie umiejętności posługiwania się językiem, w którym zamierza studiować ( w tym przypadku znajomością języka polskiego)

 

Studenci zza wschodniej granicy Polski interesują się głównie rozpoczęciem studiów na kierunkach humanistycznych i społecznych. Jednak studia medyczne również z roku na rok są coraz bardziej oblegane przez cudzoziemców.